Meliora Animatie

Meliora animatie

Beelden zeggen meer dan duizend woorden...
Nieuwsgierig naar onze animatievideo's?

Meer info

Wat is een animatie?

Een animatie is een serie van stilstaande beelden die na elkaar worden afgespeeld. Dit kan met de hand of digitaal. Meliora ontwikkelt digitale animaties voor onder meer commerciële en informatieve doeleinden. Vaak kan door middel van een animatie een moeilijk of complex verhaal op een begrijpelijke manier in beeld worden gebracht. Denk hierbij als voorbeeld aan het luchtig in beeld brengen van een productieproces, een introductie voor nieuwe medewerkers, een veiligheidsfilm etc.

Hoe gaat Meliora te werk?

Als vertrekpunt wordt gestart met een intake gesprek om samen met de opdrachtgever te bespreken wat de te behalen doelen zijn van de animatie. Denk hierbij aan de volgende vragen:

* Wat is het doel van de animatie
* Wat is de boodschap
* Wat is mijn doelgroep
* Wat is mijn stijl

Naar aanleiding van de intake en de antwoorden op deze vragen wordt overgegaan tot het bedenken van een script en storyboard. Na goedkeuring van het script wordt gestart met de productie van de definitieve animatie.

Benieuwd wat een animatie voor uw organisatie kan betekenen?