DVVS

Digitaal Veiligheid Volg Systeem

Sociale en fysieke veiligheid inrichten, borgen en waar nodig verbeteren. Dat zijn doelen voor veel bedrijven en instellingen als het gaat om ARBO. Bedrijven en instellingen hebben behoefte aan een eenvoudig systeem voor de inrichting, beheer en sturing van hun veiligheid. Hoe kunnen we dit realiseren?

Ons antwoord op deze vraag is een combinatie van mensen met de juiste kennis, competenties en motivatie, afgestemde procedures, hulpmiddelen en een systeem: Digitaal Veiligheid Volg Systeem (kortweg DVVS) Met minder inspanningen willen we effectiever aan de slag. Kortom meer met minder.

Voor meer informatie ga naar Voorop in Veiligheid met DVVS.

Hoe monitort en beheert u de veiligheid
binnen uw organisatie?