• Alle prijzen zijn exclusief BTW
  • Deze module maakt gebruik van het Meliora E-learning platform dat beschikbaar is vanaf € 75,00 per maand
  • Jaarlijks vindt een prijsaanpassing plaats conform de marktontwikkelingen

Ontwikkelen van beleid

Kinderopvang en scholen worden gevraagd bij de hulpverlening een rol te spelen. Het ontwikkelen van beleid is van belang. Daarnaast is het goed over voldoende bekwaamheden in de school te beschikken, zodat de gevraagde hulpverlening ook correct en volgens afgesproken procedures kan verlopen.

Bij kinderen in thuissituaties worden leken (ouder/verzorgers) gevraagd te helpen bij het toedienen van medicatie. Deze leken krijgen een praktische instructie van een BIG- geregistreerde professional. Analoog daaraan is deze cursus vorm gegeven: een BIG- geregistreerde begeleider leert u de meest belangrijke spelregels rondom het toedienen van medicatie.

Vragen over e-learning?

Heeft u vragen over e-learning of ons aanbod? Neem contact met ons op.