Arbo - gezond en veilig werken

De directie van Meliora ziet het als haar plicht om, naar best vermogen, voor haar medewerkers optimale arbeidsomstandigheden te creëren. De veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerker staan hierbij centraal. Om dit te realiseren werken wij met goed opgeleid personeel en de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen. Meliora voert een beleid om de arbeidsomstandigheden te beheersen, te verbeteren en te bevorderen. Dit beleid is er op gericht om letsel en/of schade aan de mens te voorkomen.

Het veiligheidsaspect binnen ons bedrijf wordt op twee terreinen ontwikkeld:

  • Sociale veiligheid, waarbinnen ook de omgangsvormen en dergelijke worden omschreven. Uitwerking is vastgelegd in ons ISO 9001 systeem.
  • Fysieke veiligheid waarin wordt aangegeven hoe wij met calamiteiten denken om te gaan. Hier ligt een duidelijke verbinding met ISO 14001.
  • Gezond en veilig werken waarbij gebruik wordt gemaakt van de RI&E MKB met daarin opgenomen extra hoofdstukken met risico’s voor medewerkers/dienstverleners/bezoekers van Saasen Groep/Meliora. ISO 45001 geeft hier extra diepgang en bewustwording aan.

Arbobeleid gaat uit van begrippen als:

  • Competenties medewerkers
  • Intrinsieke motivatie
  • Regelen van gezonde en veilige werkplekken