ICT toepassingen

ICT toepassingen

Saasen Meliora zet ICT-mogelijkheden in om daarmee de opdrachtgever én cursist zoveel mogelijk te ondersteunen.

Gebruikers kunnen via hun portal inzicht krijgen in hun gegevens en resultaten van de gemaakte oefeningen.

De systemen zijn schaalbaar:

- Beheerders hebben alle rechten: inkijk-, en schrijfrechten op alle niveaus. Zij kunnen ook rechten geven aan:

- Managers

- Gebruikers

- cursisten

Uiteraard is ook de beveiliging/privacy geregeld. Zie daarvoor ook elders op deze site.