Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

In december 2020 zag de nieuwe EU strategie voor informatiebeveiliging het licht. Doel hiervan is Europa beter bestand te maken tegen cyber­dreigingen zodat alle burgers en bedrijven ten volle kunnen profiteren van betrouwbare diensten en digitale instrumenten.

In de scope van onze bedrijven staat: Ontwikkeling, marketing, verkoop en levering van diensten op het gebied van Arbo omstandigheden. Inmiddels is Meliora zich bewust van het feit dat haar bedrijfscontinuïteit gevaar loopt wanneer we geen goed antwoord geven op de cyber-dreigingen die er anno nu zijn. Daardoor kunnen onze bedrijfsdoelen gevaar lopen.

Het beleid voor informatiebeveiliging is er op gericht te streven naar een veilige en werkbare ICT- werkomgeving. In de eerste plaats voor onze medewerkers maar natuurlijk ook voor onze klanten, cursisten, cliënten en prospects. Voorkomen moet worden dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt, bedrijfsprocessen ontregeld raken door negatieve invloeden van buitenaf, gegevens van onze stakeholders op straat komen te liggen.

Ons beleid op informatiebeveiliging is uitgewerkt op de volgende onderdelen: Doel, Geldigheid, Doelstellingen, Organisatie en verantwoordelijkheden, Ontheffingen, Rapportering en Overtreding.

We voeren controle en toezicht uit. Dit doen we met een eigen ontwikkeld KAM systeem. Doelen en prestaties worden vastgesteld en beoordeeld. Dit zorgt voor een continue verbeteringsproces, volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.