Milieu

Ons bedrijf kent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat uit zich onder andere in de aandacht voor het milieu.

Het milieubeleid van Meliora is er op gericht om vooraf actie te ondernemen zodat tijdig wordt voldaan aan relevante wettelijke milieueisen en convenanten. Verder is de bedrijfsvoering gericht op het continu beheersen en verbeteren van de milieubelasting en de energie-efficiency van de bedrijfsactiviteiten en de geleverde producten en diensten.

Bij het aanschaffen van middelen letten onze medewerkers erop dat er gewerkt kan worden met minder milieubelastende producten. Door het toepassen van energiemanagement zijn wij alert op de te gebruiken hoeveelheden energie. Zonder onze cursisten in het donker en in de kou te willen zetten, gaan de knoppen op tijd terug naar de ruststand. De afval- en reststoffen worden op een milieuverantwoordelijke manier afgevoerd en verwerkt.

Plastic en papier worden gescheiden afgevoerd van onze (algemene) afvalcontainer. Het inkoopbeleid is gericht op duurzaamheid. De beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen wordt via de milieustraat afgevoerd.

Wij stimuleren het gebruik van duurzame energie bij vervoer. Op ons terrein staat een laadpaal voor elektrisch autorijden. Ook de e-bikers kunnen in de fietsenstalling terecht om hun accu op te laden.

Ons personeel verplaatst zich bij voorkeur via een fiets, e bike of elektrisch aangedreven auto’s.

Meliora is uitstekend via de busverbindingen Eindhoven Helmond (Lijn 320 en 24) bereikbaar. De halte is slechts luttele minuten verwijderd van ons pand.

Zoals al eerder genoemd spreekt het voor zich dat Meliora zich houdt aan wettelijke milieueisen en convenanten. We willen echter een stapje meer zetten en zijn van mening: milieuverontreiniging terugdringen is in ons belang (verantwoord ondernemen), maar zeker ook in het belang van ons nageslacht.