Milieu

Ons bedrijf kent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat uit zich onder andere in de aandacht voor het milieu.

Het milieubeleid van Meliora VR is er op gericht om vooraf actie te ondernemen zodat tijdig wordt voldaan aan relevante wettelijke milieueisen en convenanten. Verder is de bedrijfsvoering gericht op het continu beheersen en verbeteren van de milieubelasting en de energie-efficiency van de bedrijfsactiviteiten en de geleverde producten en diensten. Bij het aanschaffen van middelen letten onze medewerkers erop dat gewerkt kan worden met minder milieubelastende producten. Door het toepassen van energiemanagement zijn wij alert op de te gebruiken hoeveelheden energie. Zonder onze medewerkers in het donker en in de kou te willen zetten, gaan de knoppen op tijd terug naar de ruststand. De afval- en reststoffen worden op een milieuverantwoordelijke manier afgevoerd en verwerkt.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richt zich ook op onze omgeving: de plaatselijke jeugdverenigingen zijn maar wat blij dat zij het afvalpapier maandelijks mogen ophalen. Zoals al eerder genoemd spreekt het voor zich dat Meliora VR zich houdt aan wettelijke milieueisen en convenanten. We willen echter een stapje meer zetten en zijn van mening: milieuverontreiniging terugdringen is in ons belang (verantwoord ondernemen), maar zeker ook in het belang van ons nageslacht.

Wij stimuleren medewerkers die naar onze locatie komen zoveel mogelijk samen te reizen. Op ons terrein staat een laadpaal voor elektrisch autorijden. Ook de e-bikers kunnen in de fietsenstalling terecht om hun accu op te laden.

Meliora VR is uitstekend via de busverbindingen Eindhoven Helmond (Lijn 320 en 24) bereikbaar. De halte is slechts luttele minuten verwijderd van ons pand.