Personeel

Personeel

Het doel van het personeelsbeleid van Meliora is het optimaal gebruik (blijven) maken van de talenten van haar medewerkers om zo de bedrijfsdoelen te realiseren. Daarbij leggen we veel sturing en verantwoording bij de medewerker zelf.

  • Het management verzorgt, dient onze talenten te ondersteunen bij het behalen van hun persoonlijke doelen. We hebben het stimuleren van de intrinsieke motivatie in het vizier.
  • Ons personeelsbeleid past zich aan, aan de veranderende omstandigheden.
  • Ons personeelsbeleid richt zich op de talenten in de flexibele schil: stage, ZZP, Free Lance
  • Ons personeelsbeleid gaat uit van de kernwaarden: Uitdagingen aangaan, Milieuvriendelijk/duurzaam, Klantgericht, Laagdrempelig, Betrouwbaar/integriteit