Stukje geschiedenis

Saasen Meliora is opgericht in november 2018. Toch zijn de eerste stapjes rondom innovatieve oplossingen al eerder gezet. Toen we, ergens rond 2016, een clubje enthousiaste docenten bij elkaar hadden, die voelden dat het tijd werd voor iets nieuws. De trainingen moesten vernieuwender, flexibeler en vooral meer werkelijkheidsnabij. Deze gesprekken waren het startpunt van nieuwe samenwerkingen, onderzoeken en subsidies.

De samenwerkingen met o.a. Fontys Mens en Gezondheid, Summa, maar ook instellingen zoals het  Annaziekenhuis, werden steeds serieuzer en al gauw resulteerde onze samenwerking in een operatiekamer van het Annaziekenhuis waar de ploegleiders hun eerste ontruimingen konden oefenen.

Begin 2020 leverde dit een eerste subsidie op via de MIT. Er werd een haalbaarheidsonderzoek gestart. Daarna werd, binnen de MRE subsidie, onderzoek gedaan naar de meerwaarde van VR oplossingen voor onze cursus Ploegleider. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het werken met VR:

-        het mogelijk maakt om in kleine groepen te werken

-        de flexibiliteit en efficiency vergroot

-        de focus letterlijk naar de wereld verlegt (werkelijkheidsnabij)

Maar we ervaarden ook dat werken met VR veel van docenten en cursisten vraagt. We kwamen in aanraking met een ander BHV bedrijf dat werkt met VR: B&V partners in veiligheid. We bundelden onze krachten voor een subsidieaanvraag om te kunnen investeren in het verbeteren van de leercultuur van onze docenten m.b.t. VR. Deze aanvraag resulteerde in 2021 met de toekenning van een MKBidee subsidie.

Inmiddels werkt een aantal bedrijven al met onze VR producten. Naast deze producten richt Meliora zich ook steeds meer op het begeleiden/adviseren van de implementatie op dit gebied.

Sinds 2020 levert Meliora ook producten als e learning, DVVS en animatiefilmpjes. Deze producten werden overgenomen van Saasen Opleidingen BV. Behalve voor de ARBO markt, richt zich Meliora ook op andere takken van sport als zorg, onderwijs en techniek.