Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon, wenst Meliora VR duidelijk te maken, dat ongewenste omgangsvormen niet geduld worden.

Meliora VR heeft daarvoor mevrouw Marie José Donkers, geregistreerd bedrijfsmaatschappelijk werker / vertrouwenspersoon, aangesteld. Als bedrijfsmaatschappelijk werker heeft zij ruime ervaring en is gespecialiseerd in begeleiding bij stresshantering, bemiddeling, verliesverwerking en gerelateerde vragen en problemen in de balans werk en privé.

Mevr. Donkers is aanspreekpunt voor iedereen binnen Meliora VR die te maken heeft (gehad) met ongewenste omgangsvormen. Zij is onafhankelijk, biedt ondersteuning en helpt bij het zoeken naar een oplossing. Met de vertrouwenspersoon kunt u vrijuit praten: alles wat u zegt wordt volledig vertrouwelijk behandeld. Ook als u geen officiële klacht wilt indienen kunt u zich toch tot de vertrouwenspersoon wenden.

Mevr. Donkers neemt na uw schriftelijk verzoek, op de kortst mogelijke termijn contact met u op.

Om met haar in contact te komen stuurt u een brief in een gesloten enveloppe naar:

Meliora VR

t.a.v. de vertrouwenspersoon

Postbus 120

5730 AC MIERLO

In de linkerbovenhoek vermeldt u: strikt persoonlijk.