KAM

Scope Meliora

Ontwikkeling, marketing, verkoop en levering van diensten op het gebied van VR. Meliora kenmerkt zich al vanaf het ontstaan door een open en transparante organisatie en communicatie. Deze verworvenheden komen terug in het Kwaliteit, Milieu en arbobeleid van ons bedrijf. KAM beleid is vastgelegd in wet- en regelgeving, uiteraard doen we de toezegging om hieraan te voldoen. Het beleid is er dan ook op gericht te streven naar een gezonde, veilige en inspirerende werkomgeving. In de eerste plaats voor onze medewerkers maar natuurlijk ook voor onze klanten, cursisten en cliënten. Doel is letsels, ziekten en incidenten worden voorkomen aan mens en natuur.

We voeren controle en toezicht uit. Dit doen we met een eigen ontwikkeld KAM systeem. Als basis hiervoor is een goed inzicht in de belanghebbenden, risico’s en de mogelijkheden tot verbetering van de activiteiten, producten en diensten van Meliora zeer belangrijk. Doelen en prestaties worden vastgesteld en beoordeeld. Dit zorgt voor een continue verbeteringsproces, volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.

Het KAM management systeem bewaakt de voortgang en jaarlijks worden onder vernoemde normen door interne en externe audits gecontroleerd. Dit laatste door een gecertificeerde instantie.

Spreekt voor zich dat ons KAM beleid is afgestemd op de bedrijfsdoelen zoals die o.a. zijn vastgelegd in ons businessplan.